Misia

Jedinou našou misiou a prioritou je spokojnosť zákazníka, preto je pre nás každá zásielka dôležitá!

Sme špeditéri a naším cieľom je realizovať včasnú a spoľahlivú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu.

Poslaním BB SHIP s.r.o. (ďalej len BB SHIP)je neustále zlepšovanie kvality ponúkaných služieb,zavádzanie inovatívnych riešení a dodržiavanie zákonov.

Pevným názorom spoločnosti BB SHIP je , že na to aby sme dokázali byt konkurencie schopní nízke ceny nestačia. Čo je potrebné sú určite odhodlaní a pripravení zamestnanci schopní inovovať,kreatívne myslieť a čeliť výzvam globálneho obchodu presnosti a spoľahlivosti so záväzkom neustáleho zvyšovania kvality služieb a dôvery k zákazníkovi. Z tohto dôvodu BB SHIP

organizuje svoju prácu prostredníctvom najmodernejších počítačových systémov , ktoré zaručujú bezpečnosť zásielok zákazníka.

Takýmto spôsobom dokážeme realizovať spektrum ponúkaných služieb s vysokou úrovňou efektivity ,priateľským a profesionálnym zákazníckym servisom.

 

História

Spoločnosť bola založená v Brusne v roku 2009 so špecializáciou na expresné zasielateľstvo.

V roku 2013 sa spoločnosť rozšírila o 2-och zamestnancov a presťahovala z Brusna do Banskej Bystrice. V roku 2013 sme zaviedli systém kvality práce podľa ISO 9001.

 

Kvalita a Certifikáty

V zasielateľstve a preprave je kvalita často len slovom a abstraktným pojmom. Pre nás je kvalita každodennou praxou. Pracujeme v súlade s najvyššími európskymi normami v celom dodávateľskom reťazci, od výberu najdôveryhodnejších dopravcov až po interné operácie po dodanie a dokonca aj ďalej.

Od roku 2013 sme držitelia certifikátu kvality ISO 9001 čo nás podnecuje neustále sa zlepšovať a garantovať našim zákazníkom skutočnú kvalitu.

Sme certifikovaní na:

-Medzinárodná a vnútroštátna špedícia

-Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava